Forsvaret arbejder med verdensmålene. De kan bare ikke sige hvordan

VERDENSMÅL: FN's 17 verdensmål er en central del af Forsvarets arbejde, forsikrer forsvarsminister Trine Bramsen. Hvordan målene konkret indgår i Forsvarets arbejde kan ingen dog svare på.

De ni styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet samt ministeriet selv udarbejder alle hvert år udførlige årsrapporter om deres virke. Hvad de arbejder med, hvilke mål de har for arbejdet og om de når målene.

Man kommer langt omkring i årsrapporterne fra Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Hjemmeværnskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste og Auditørkorpset.

Intet sted kan man dog læse noget om hvordan styrelserne og myndighederne inddrager FN's 17 verdensmål i arbejdet. Ordet ”verdensmål” er således ikke nævnt én eneste gang i de otte årsrapporter for 2019, som er offentliggjort i marts i år. 

Login