Forsvaret har svært ved at styre sine byggeprojekter  

Kun ét af Forsvarets syv vigtigste bygge- og anlægsprojekter holdt i 2018 budget og tidsplan. Nu vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse stoppe med at måle på, om projekter holder tidsplanen. 

Ved kun ét af Forsvarets syv vigtigste bygge- og anlægsprojekter er det lykkedes at overholde både budgettet og følge tidsplanen. Det fremgår af årsberetningen for 2018 fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Dermed har styrelsen ikke nået det opsatte mål om, at mindst 80 procent af de væsentligste igangværende projekter skal følge de opstillede planer for økonomi og tid.

Ejendomsstyrelsen har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter. De syv projekter er udvalgt af styrelsen selv ud fra kriterier om politisk bevågenhed, operativ nødvendighed samt en økonomisk og/eller tidsmæssig betragtning.

En gennemgående årsag til forsinkelserne er uforudsete hændelser og deraf følgende ændringer af projekterne.

Login