Forsvarsbevillinger splitter røde kandidater

SVAR: De socialdemokratiske folketingskandidater har en helt anden positiv tilgang til bevillinger til Forsvaret end kandidaterne fra de andre partier i rød blok.

Det er ikke kun udlændingepolitikken, der driver en kile ned gennem rød blok. Det gør synet på bevillinger til Forsvaret også. Således er der markant forskel på, hvad Socialdemokratiets kandidater og kandidaterne fra de øvrige partier i rød blok svarer, når de bliver spurgt, om Danmark bruger for mange penge på Forsvaret. Det viser svar fra Altinget og DR's 'Kend din kandidat'-test fra i alt 331 folketingskandidater fra Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten.

Størst forskel er der mellem de 94 socialdemokratiske kandidater, der har besvaret kandidattestens forsvarsspørgsmål, og de 84 kandidater fra Enhedslisten, som har taget stilling til spørgsmålet. 14,5 procent af de socialdemokratiske kandidater er helt uenige i, at der bruges for mange penge på Forsvaret, og 73,5 procent er overvejende uenige. I Enhedslistens kandidatkorps er ingen helt uenige i det udsagn, og kun 2,9 procent er overvejende uenige. Det svarer i faktiske tal til to kandidater.

Omvendt så er ingen socialdemokratiske kandidater helt enige i, at der bruges for mange penge på Forsvaret, og kun 12 procent er overvejende enige i udsagnet. Til gengæld er 78,6 procent og 18,6 af Enhedslistens kandidater henholdsvis helt enige og overvejende enige i, at der bruges for mange penge på Forsvaret. 

Login