Forsvarsministerpost kan blive brugt som belønning

ANALYSE: Posten som forsvarsminister i en kommende S-regering kan blive brugt som belønning af en tro væbner uden forudgående erfaring med forsvarspolitikken – som det er set før.

Som Socialdemokratiets forsvarsordfører er Henrik Dam Kristensen på papiret favorit til posten som forsvarsminister i en smal socialdemokratisk regering. Han er godt inde i stoffet, har adskillige års ministererfaring og er vellidt i de øvrige partier. Både til venstre og til højre i folketingssalen. Dermed besidder han nogle af de vigtigste egenskaber for en forsvarsminister, der skal navigere med en blå forligskreds og et rødt parlamentarisk grundlag. Der er dog ét problem: Henrik Dam Kristensen nævnes nemlig også som favorit til posten som Folketingets formand. En langt mindre politisk post, men langt mere prestigefyldt post, som Henrik Dam Kristensen nok vil foretrække frem for posten som forsvarsminister. Formentlig svært at forstå for dem, der arbejder med forsvars- og sikkerhedspolitik til daglig, men sådan er det nu en gang.

Fredag vælger det nyvalgte Folketing ny formand. Hvis Henrik Dam Kristensen bliver tingets formand, så er det til gengæld meget åbent, hvem der kommer til at kunne sætte sig i ministerstolen i det pompøse tidligere bankdirektør-kontor på Holmens Kanal.

Ikke ønske om gensyn
På baggrund af samtaler med kilder i miljøet er her nogle bud på, hvor posten kunne lande.

Login