KPMG: Investeringer i digital infra­struktur er altafgørende for Forsvaret

DEBAT: Investeringer i digital infrastruktur som 5G, cloud og Internet of Things er altafgørende for at binde Forsvarets enheder sammen. Manglende investeringer på området vil skade Forsvarets evne til at reagere hurtigt, skriver Brian Lyng, direktør i KPMG Danmark.

Af Brian Lyng
Direktør, KPMG Danmark

Et sammenhængende forsvar er livsnødvendigt. Det kan være et spørgsmål om liv og død, at der eksisterer effektive kommunikationskanaler imellem en forsvarsorganisations forskellige enheder.

Teknologien er godt på vej, blandt andet i form af det hurtige og kraftige 5G-netværk, men potentialet bliver ikke udnyttet til fulde.

Vil Danmarks forsvar fortsat være et skridt foran "fjenden", kræver det investeringer i kommunikationsinfrastrukturen.

Et fjernstyret militær
Det moderne militær er på mange måder fjernstyret. Kampsituationer kræver i dag mere end nogensinde før, at alle væsentlige oplysninger er tilgængelige mere eller mindre i real time, så beslutninger kan tages hurtigt, og operationer føres ud i livet med det samme. 

Det er en banal sandhed, at man – for at kunne sætte militære enheder i spil – skal sørge for, at de kan opretholde kontinuerlig kontakt med såvel hinanden som med den øvrige kommandokæde.

I en moderne, kompleks forsvarsorganisation som den danske er det derfor bydende nødvendigt, at de forskellige led på tværs af organisationen er tæt forbundet. Afstanden mellem beslutningstagerne og frontlinjen skal så at sige være så kort som mulig.

Nutidens teknologiske muligheder giver bedre forudsætninger end tidligere for at effektivisere kommunikationen imellem Forsvarets enheder. Men det danske forsvar udnytter efter vores overbevisning ikke dette potentiale til fulde.

I en ny rapport, som bygger på en rundspørge blandt 122 militære beslutningstagere i en række lande, fremlægger KPMG en stribe forslag til, hvordan forsvarsorganisationer kan blive mere connected.

Det øjeblikkeligt forbundne forsvar
I moderne kommercielle virksomheder taler man om the connected enterprise – en forbundet og sammenhængende organisation, hvor alle funktioner på tværs af forsyningskæden er fuldkommen afstemte med hinanden.

Det handler dybest set om at skabe overblik over hele organisationens ressourcer – menneskelige og materielle – samt at nedsætte tiden mellem beslutning og handling. Den samme struktur bør det moderne forsvar stræbe efter. 

En del af svaret kan meget vel være investeringer i for eksempel cloud, Internet of Things (IoT) eller 5G-netværket, som vil give Forsvaret mulighed for at blive ikke bare en "connected enterprise" men en "instantly connected enterprise".

Her er der tale om en organisation, hvor kommunikationen er så effektiv, at alle relevante informationer til enhver tid er til rådighed for alle relevante parter.

5G som en gamechanger
5G har en hastighed og båndbredde, som gør det muligt, og med cloud vil der være mulighed for at dele data gennem hele organisationen, blandt andet fra indbyggede sensorer i diverse materiel.

For nærværende er rækkevidden på 5G-netværk ikke særligt prangende, men med lokale installationer kan 5G være en gamechanger, som fjerner behovet for kablede netværk.

Et eksempel på denne type anvendelse er ved flyvepladser, hvor man kunne forestille sig, at Forsvarets nye F-35-fly, som i sig selv er flyvende datacentre, sikkert vil kunne aflevere og modtage meget store mængder data på kort tid ved takeoff og landing.

Potentiale for hurtigere mobilisering
Det handler grundlæggende om force readiness – evnen til hurtigt at kunne mobilisere de dele af styrken, som skal til for at opnå de politiske og strategiske mål, der er blevet sat for organisationen.

Dette indebærer, at forsyningskæden hurtigt kan træffe beslutninger på et fælles oplysningsgrundlag og vurdere effekten af et givet tiltag, hvilket kræver en skarp informations- og kommunikationsinfrastruktur.

Udfordringen er, at informations- og kommunikationsinfrastrukturen i det danske forsvar endnu ikke er gearet til at udnytte cloud eller teknologier som 5G's fulde potentiale.

Dette har betydning for Forsvarets force readiness. Det er dog ikke en udfordring, som det danske forsvar står alene med.

Vores undersøgelse viser, at dataanalyse er en fundamental del af de fleste globale forsvarsorganisationers strategier. Et mindretal af de adspurgte beslutningstagere har dog tilkendegivet, at de ikke føler sig sikre på, at deres respektive forsvarsorganisationer kan bruge disse data operationelt.

Behov for investeringer i digital infrastruktur
Hvis Forsvaret fortsat skal være parat til de forsvarspolitiske udfordringer, vi står over for, kræver det en højere grad af force readiness, end vi ser i dag, samt bedre indblik i konsekvenserne for styrkeberedskab, tid og økonomi, når man ændrer planer og forudsætninger.

Det kræver en betydelig investering i den nødvendige informations- og kommunikationsinfrastruktur.

I Forsvaret har fokus hidtil været på investeringer i håndgribelige aktiver som skibe, kampvogne og fly. I fremtiden er der behov for investeringer i digital infrastruktur.

Det er mindre håndgribeligt, men altafgørende for at binde Forsvarets enheder sammen. 

Forrige artikel DF: Politiressourcer kan frigøres ved at genoprette gendarmerikorpset DF: Politiressourcer kan frigøres ved at genoprette gendarmerikorpset Næste artikel Jeppe Kofod: Uro i Mellemøsten kræver dansk maratondiplomati Jeppe Kofod: Uro i Mellemøsten kræver dansk maratondiplomati