Millionregning venter Danmark efter exit fra forsinket Nato-projekt

EXIT: Danmark træder ud af Nato-projekt, der efter 25 år stadig ikke er færdigudviklet. Projektet ender med at koste statskassen mere end 70 millioner kroner, og de sidste regninger er endnu ikke betalt.

Den danske tålmodighed med et af Nato's største fællesfinansierede projekter er opbrugt. Det er udviklingen og implementeringen af et fælles fuldt integreret kommando- og kontrolsystem til styring af Nato’s luftoperationer, som efter mere end 25 år stadig ikke er fuldt funktionsdygtigt, og som Danmark nu vender ryggen efter at have skudt mere end 70 millioner kroner i projektet.

Det samlede såkaldte Air Command and Control System-projekt (ACCS) blev sat i søen i 1994 og er tiltænkt implementeret i en række Nato-lande. Implementeringen er dog blevet forsinket gentagne gange, hvorfor systemet endnu ikke vurderes klar til at blive taget i brug operativt. Ifølge den nuværende plan overdrager Nato systemet til Danmark senere på året, men ACCS’ aktuelle tilstand gør, at nuværende systemer fortsat vil skulle holdes i drift, uagtet om ACCS tages i anvendelse.

Det vil således være forbundet med yderligere omkostninger at tage systemet i brug.

Login