Debat

Brancheforeninger: Når to plus to giver fem

Med det rette fokus fra politisk hold og med en mere sammentømret branche kan Danmark udvikle sig til at blive en ledende aktør og teknologisk drivkraft inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsteknologi, lyder det i kor fra to brancheorganisationer, der netop har indgået et samarbejde.

Foto: Terma
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Joachim Finkielman, direktør for Forsvars- og Aerospaceindustrien i Dansk Industri, og Klaus Bolving direktør for Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark

Dansk forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri er bl.a. kendetegnet ved en bred vifte af virksomheder, der leverer produkter af høj kvalitet og state-of-the-art teknologier. Når vi alle spændt følger med i NASA’s Mars landing, hvor rumkøretøjet Perseverance kører rundt og sender live video med lyd, eller når USA præsenterer det mest sofistikerede kampfly F-35, der nogensinde er produceret, så er det med afgørende danske teknologier ombord. Vi bliver stolte, når vi sammen oplever danske succeser i udlandet, og vi luner os ved tanken om, at vi kan være med blandt de allerbedste.

Det kræver benhårdt arbejde, at være med blandt de bedste i hele fødekæden fra idé til forskning til innovation - og fra udvikling til produktion og til afsætning. Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark (CenSec) er en af 14 erhvervsklynger i Danmark, som bl.a. har til opgave at understøtte små og mellemstore virksomheder ved at binde forskning, innovation og forretningsudvikling sammen med industrien. Oven på det arbejder Forsvars- og Aerospaceindustrien i Dansk Industri (FAD), på det politiske niveau med at skabe optimale rammevilkår for den samlede branche med henblik på at fremme dansk viden, teknologi og produkter. Hver især tilfører CenSec og FAD værdi til deres respektive medlemmer. Men sammen kan der skabes merværdi og synergier, der får to plus to til at give fem, som i sidste ende også er til gavn for Danmarks forsvar og sikkerhed

Dyster virkelighed lurer
Selvom tv-succeser og opmærksomhed omkring F-35 og Mars er velkomment, så lurer der under overfladen en virkelighed, der på mange måder er noget mere dyster, og som gør det klart, at forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien er en væsentlig aktør på det sikkerhedspolitiske område. Cybercrime, disruptive teknologier, kunstig intelligens, big data, sværme af nanodroner, kompetencer i rummet med videre kan i dag tage luften ud af vores traditionelle opfattelse af trusler og sikkerhedspolitiske dynamikker.

I dag antager trusler stadigt mere komplekse og uigennemskuelige former. På en og samme tid beskytter teknologien os, men den selvsamme teknologi kan også true os. Den teknologiske udvikling raser afsted og lige så med konkurrencen. Teknologioverlegenhed er igen et magtmiddel, der kan oversættes direkte til afgørende fordele på kamppladsen – som man kalder slagmarken i Forsvaret.

Gensidig afhængighed
Når skellet mellem krig og fred udviskes, og kriser tager former, der udfordrer os i en grad, vi kun få gange historisk har været udsat for, jf. Covid-19, så skal der tænkes i nye, innovative løsninger. Forsyningssikkerhed er igen blevet et sikkerhedspolitisk tema, og nationer må gøre op med sig selv, hvilke kompetencer og teknologier der er af strategisk betydning for sikkerheden. I den kontekst kommer forsvars-, rum og sikkerhedsindustrien til at handle om mere end udvikling, afsætning, vækst og arbejdspladser.

Når Danmark involverer sig i strategisk vigtig innovation, udvikling og produktion i branchen, så skabes der bånd og gensidige afhængigheder med allierede og partnere. Det understøtter danske sikkerhedspolitiske interesser, og det giver os viden, kompetencer og relationer, som kan blive afgørende i håndteringen af de foranderlige trusler, vi står overfor.

Når forsvars-, rum-, og sikkerhedsindustrien igen spiller en central rolle i sikkerhedspolitikken, så stiller det også øgede krav til branchen. Det kalder på fokuseret indsats, omfattende samarbejde på tværs af bredden og en ambition om, at der i stadig højere grad trækkes i samme retning. Derfor har FAD og CenSec indgået et strategisk samarbejde, som netop har til hensigt at styrke branchen som helhed.

I sidste ende kommer ingen sovende til at modtage ordrer på dette meget vanskelige marked. Det er et marked, der er meget hårdt reguleret, og aktørerne er oftest meget store virksomheder, der er statsstøttede, statsejede eller på anden vis understøttet af politiske beslutninger. Konkurrencen er meget hård, og det kræver årelang forberedelse at skabe innovation, udvikling, produktion og bryde igennem til afsætning.

Økonomisk og vidensmæssig vækst
Den danske forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri består af mange små og mellemstore virksomheder og kun relativt få større virksomheder (i en dansk kontekst). Set i et internationalt perspektiv, er der ingen større virksomheder. Derfor står branchen stærkere, når der skabes sammenhængskraft, og det er hovedformålet med det strategiske samarbejde mellem FAD og CenSec.

Sammen kan vi levere relevant innovation og udvikling samt produktion og salg af strategisk vigtig teknologi for Danmark, men også med henblik på mulig eksport, naturligvis med fuld respekt for hinandens ansvarsområder og opdrag. Det bidrager først og fremmest til dansk sikkerhed, men det bidrager også til økonomisk og vidensmæssig vækst og ikke mindst til at skabe danske arbejdspladser i hele landet.

Det kræver investeringer i forsvar og sikkerhed at følge med udviklingen. Og det kræver stærke alliancer og bånd, hvis vi i et land som Danmark fortsat skal leve trygt og sikkert. Andre nationer har gjort sig strategiske overvejelser; i den nye britiske forsvarsstrategi er teknologiudvikling udpeget som et centralt, strategisk indsatsområde.

I den nye norske forsvarsindustrielle strategi er der sat fokus på konkrete teknologiområder, som Norge insisterer på, fortsat skal være på norske hænder. På den måde sendes der fra politisk side vigtige signaler til industrien om hvilke områder man ønsker at understøtte udviklingen af.

I et dansk perspektiv vil det på samme måde kræve mod, politiske beslutninger og ikke mindst en branche, der kan levere relevante produkter til ind- og udland og som tager aktiv del i understøttelse af sikkerhedspolitiske interesser.

Teknologisk drivkraft
Danmark har unikke teknologiske kompetencer inden for en bred vifte af områder, herunder evnen til at overvåge til lands, til vands, fra luften og fra rummet. Dernæst evnen til at indsamle og processe store mængder data og omsætte dem til operativt anvendelige informationer, evnen til at bidrage med beskyttelse i alle former, herunder på cyberområdet, evnen til at arbejde under arktiske forhold og ikke mindst evnen til at udvikle maritime løsninger, der kan understøtte Danmark som maritim stormagt – for blot at nævne nogle af områderne.

På de fleste områder er Danmark i dag underleverandører til større internationale systemer. Med det rette fokus fra politisk hold og med en mere sammentømret branche, der har fælles sigte, så skal det være vores påstand, at Danmark kan udvikle sig til at blive en ledende aktør og teknologisk drivkraft på nogle af disse områder. Det vil vi i FAD og CenSec arbejde benhårdt for hver især og i fællesskab.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion