Nederlag åbner nye døre for Boeing

KAMPFLY: Boeing tabte i byretten i første omgang retten til aktindsigt i kampflyevalueringen. Dommen åbner dog også nogle døre, som kan betyde, at en retssag om selve evalueringen er rykket nærmere.

Intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget. Det gælder også for Boeings nederlag i Københavns Byret fredag, hvor Forsvarsministeriet fik blåstemplet sin beslutning om ikke at ville udlevere mere end 10.000 dokumenter fra en periode på 11 år om evalueringen af Boeings F/A-18E/F Super Hornet og to andre kampfly i den danske kampflykonkurrence. Det var ellers, hvad Boeing havde anmodet om og stævnet Forsvarsministeriet for ikke at ville gøre. Men det var for bred en anmodning, fastslog byretten.

Men hvis man nærlæser den 74 sider lange dom, så står det klart, at dommen åbner tre døre, som gør Boeings forberedelser af en retssag mod Danmark om selve kampflyevalueringen nemmere.

Part i sagen
For det første anerkender byretten, at Boeing er part i sagen om kampflyevalueringen. Rent formelt var det U.S. Navy, der tilbød Boeings F/A-18E/F Super Hornet fly til Danmark i kampflykonkurrencen, som blev afsluttet i 2016 med valget af konkurrenten F-35 fra Lockheed Martin. Den formalitet har Forsvarsministeriet brugt til at argumentere for, at ministeriet kun kunne bruge et begrænset antal timer på at behandle Boeings anmodning om aktindsigt. Den praksis blåstempler byretten, men slår samtidig fast, at Boeing er part i sagen.

Login