Øget kontrol kommer med en pris

ANALYSE: Hvis politikerne spiser ukritisk af kontrolorgans hånd, kan de risikere at skade Forsvarets Efterretningstjenestes muligheder for at arbejde på den forkerte side af loven i en højere sags tjeneste.

Et ordsprog lyder som bekendt, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Følger man den logik, så bør endnu mere kontrol være endnu bedre. Mere kontrol er netop, hvad politikerne på Christiansborg på tværs af partierne mener, der skal til oven på sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Spørgsmålet er imidlertid om øget kontrol risikerer at skade mere end det gavner, og om politikerne lige nu spiser ukritisk af Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) hånd.

Øgede beføjelser
Tilsynet udsendte mandag formiddag en særdeles opsigtsvækkende pressemeddelelse om tilsynets besværligheder med at samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste. Afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, spionage mod tilsynet, en usund kultur, ulovlig indhentning af oplysninger om danske statsborgere og manglende undersøgelse af spionage var, hvad Tilsynet med Efterretningstjenesterne beskyldte Forsvarets Efterretningstjeneste for at gøre sig skyldig i.

Login