Pressemøde om styrket værn mod udenlandsk påvirkning af danske valg

Regeringen fremlagde fredag en såkaldt valghandlingsplan med 11 initiativer, der vedrører myndighedernes generelle arbejde med at imødegå påvirkningskampagner, sikring af selve valghandlingen, rådgivning af valgets primære aktører samt invitation til samarbejde med relevante aktører i mediebranchen og sociale medier.

Visse lande bruger påvirkningskampagner til at øve indflydelse på interne politiske forhold i blandt andet Vesten for at opnå egne udenrigspolitiske mål. De seneste år har der været en række eksempler på, at Rusland har forsøgt at påvirke valg og folkeafstemninger i både Europa og USA. Ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste er det meget sandsynligt, at fremmede magter også vil kunne gennemføre påvirkningskampagner mod Danmark, for eksempel i forbindelse med et kommende folketingsvalg. 

Regeringen tager denne trussel mod de danske interesser og demokratiske værdier meget alvorligt og præsenterer derfor en plan med 11 initiativer, der skal styrke Danmark mod påvirkningskampagner. 

Login