Regeringen er tilhænger at en fælles landbrugspolitik

Ministeren fastslår, at der ikke hersker tvivl om, at regeringen er en varm tilhænger af en reform af den fælles landbrugspolitik. Det loft, som blev lagt over udgifterne til landbrugspolitikken for næste budgetperiode vil derfor i sidste ende pege i retning af en reform
Tina Møller

Spørgsmål: »Er det, når det i Kommissionens forslag til midtvejsreform understreges flere gange, at budgetloftet er et loft for landbrugsstøtten, regeringens politik, at det gælder om at komme langt ned under loftet?«

Begrundelse: Det er vigtigt at få slået fast, at det uhyggeligt store tal for skatteydernes betaling til EU's landbrugsordninger er et loft, som det gælder om at komme længst muligt ned under.