Rigsrevision: Årelang underbemanding har gjort Forsvaret sårbart

KRITIK: Mandskabsmangel i udvalgte faggrupper i Flyvevåbnet og Søværnet har i årevis gjort Forsvaret sårbart, viser undersøgelse fra Rigsrevisionen.

En undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen viser, at der i udvalgte faggrupper i Søværnet og Flyvevåbnet har været stor mangel på mandskab i årene fra 2015 til 2018. Således har fire ud af fem faggrupper i Flyvevåbnet været underbemandede alle fire år. I Søværnet har tre ud af fem faggrupper været underbemandede.

Bemandingsgraden i Flyvevåbnet har været på mellem 67 procent og 90 procent i perioden 2015-2018 for piloter, flymekanikere, kontrol- og varslingsofficerer og flyveledere.

I Søværnet har bemandingsgraden været på mellem 66 procent og 97 procent for elektronikfagteknikere, officerer og kampinformationsgaster i perioden 2015-2018.

Login