Rigsrevisionen: Fortsat risiko for mangel på kampfly

INDKØB: Der er fortsat stor usikkerhed om, hvorvidt 27 nye kampfly er nok til at indfri de politiske ambitioner, mener Rigsrevisionen, der dog ikke længere vil følge kampflyanskaffelsen.

Når danske kampflypiloter i fremtiden udsendes på skarpe missioner, så skal flyvningen i kamp og på patrulje over fjendeland erstatte 80 procent af de træningstimer, som piloterne ellers skulle have fløjet. Én times kampflyvning skal gøre det ud for adskillige træningstimer. Denne synergieffekt er central for at kunne indfri de opstillede politiske ambitioner for Danmarks kampflykapacitet med 27 nye F-35 fly.

Oprindeligt var det planen at indkøbe 48 fly. Det blev så undervejs i indkøbsprocessen reduceret til 30 fly. Forsvarsministeriets kampflykontor kom i foråret 2016 frem til at 28 fly var nok. Og med et eksternt konsulentfirma i ryggen udarbejdede ministeriets top en omstridt dimensioneringsrapport, der påviste, at man kunne nøjes med 27 fly. Det var derfor det antal F-35 fly partierne bag det daværende forsvarsforlig i juni 2016 besluttede, at Danmark skulle anskaffe.

I november 2017 stillede Rigsrevisionen i en rapport spørgsmålstegn ved, hvorvidt det var muligt at opnå de ønskede synergieffekter, som skulle til for at kunne nøjes med 27 fly. Rigsrevisionen bad Forsvarsministeriet kvalificere de forudsætninger om synergi mellem internationale operationer og træning yderligere, som indgik i dimensioneringsrapporten. 

Login