Forrige artikel Satire fra Embedsværftet: Breaking: Staten tager offentligt IT-projekt alvorligt Satire fra Embedsværftet: Breaking: Staten tager offentligt IT-projekt alvorligt Næste artikel Satire fra Embedsværftet: Britta gik efter titlen som Miss Unpopular Satire fra Embedsværftet: Britta gik efter titlen som Miss Unpopular
Brud på persondatasikkerheden i Forsvaret 

Brud på persondatasikkerheden i Forsvaret 

Der er sket et brud på persondatasikkerheden for medarbejdere i Forsvaret, der var udsendt til Mellemøsten i perioden fra slutningen af 2012 til udgangen af 2016. Bruddet er håndteret, men muligt berørte bør udvise opmærksomhed, lyder det fra Forsvaret.