Forrige artikel Satire fra Embedsværftet: Ankestyrelse siger nej til resultatlønnede konsulenter Satire fra Embedsværftet: Ankestyrelse siger nej til resultatlønnede konsulenter Næste artikel Satire fra Embedsværftet: Helt overraskende vil regeringen gerne holde på pengene Satire fra Embedsværftet: Helt overraskende vil regeringen gerne holde på pengene
Veteraner skal selv kræve sager genoptaget

Veteraner skal selv kræve sager genoptaget

PTSD: Flere hundrede PTSD-ramte veteraner, der tidligere har fået afslag på erstatning, skal selv kræve deres sager genoptaget efter at erhvervssygdomsudvalget har suspenderet praksis. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil ikke automatisk genoptage sagerne.