Forrige artikel Satire fra Embedsværftet: Storbritannien risikerer lægemangel Satire fra Embedsværftet: Storbritannien risikerer lægemangel Næste artikel Satire fra Embedsværftet: Nu skal der for alvor tyndes ud i Facebookvennerne Satire fra Embedsværftet: Nu skal der for alvor tyndes ud i Facebookvennerne
Brud på persondatasikkerheden i Forsvaret 

Brud på persondatasikkerheden i Forsvaret 

Der er sket et brud på persondatasikkerheden for medarbejdere i Forsvaret, der var udsendt til Mellemøsten i perioden fra slutningen af 2012 til udgangen af 2016. Bruddet er håndteret, men muligt berørte bør udvise opmærksomhed, lyder det fra Forsvaret.