Staten slipper unik kold krigs-bunker

KOLD KRIG: En underjordisk bunker, der skulle have huset kongehuset, regeringen og centraladministrationen i tilfælde af en atomkrig, overdrages i dag til et museum, der vil åbne den for offentligheden.

I dag tages et afgørende skridt på vejen mod, at et af de mest unikke levn fra Den Kolde Krig åbnes for offentligheden. Det sker, når Finansudvalget forventes at godkende et aktstykke fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) om vederlagsfrit at overdrage bunkeranlægget REGAN Vest med tilhørende tjenestebolig til Nordjyllands Historiske Museum, der planlægger at åbne det for offentligheden i 2021.

Bunkeranlægget ligger ved Rold Skov i Nordjylland. Det blev opført under Den Kolde Krig i 1960’erne som en hemmelig, atomsikret bunker, der skulle huse både kongehuset, regeringen og visse dele af centraladministrationen med flere i tilfælde af en atomkrig, så der selv under krig eller svære krisesituationer kunne være en fungerede regering. Det betyder for det første, at anlægget har et meget civilt præg i modsætning til strengt militære anlæg. For det andet betyder det, at anlægget er krigsgas- og atomsikret. Anlægget kan modstå rystelser og trykbølger fra en atombombe, hvis der vel at mærke ikke var tale om en fuldtræffer.

Tale til befolkningen
Anlægget kunne være selvforsynende med vand, ilt, el med mere i en vis periode, det vil sige, at man kunne være fuldstændigt afsondret fra omverdenen i nogle uger uden nogen former for tilførsel fra omverdenen. Derefter ville man i første omgang være nødt til at tage luft ind udefra, som selvfølgelig kunne renses i gas- og atomfiltre. Senere ville det også blive nødvendigt med forsyninger af mad og diesel til anlægget. Anlægget indeholder endvidere også kommunikationsmuligheder ud af anlægget. Der var sikrede Nato- og telefonforbindelser, telex, telefax med mere. Ligeledes er der et sendestudie, så dronningen eller statsministeren kunne tale til befolkningen.

Login