Tilsyn: Hver femte FE-søgning var ulovlig

ULOVLIGT: Forsvarets Efterretningstjeneste havde ikke det juridiske grundlag i orden i hver femte søgning om personer bosiddende i Danmark, som tjenesten foretog i 2017.

Medarbejderne i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) var i 2017 lidt for hurtige ved tasterne, når der skulle søges i såkaldt rådata over personer bosiddende i Danmark. I 20 procent af søgningerne havde tjenestens folk nemlig ikke loven på deres side. Det fremgår af den årlige tilsynsrapport om Forsvarets Efterretningstjenestes arbejde, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne har udarbejdet for 2017.

”Tilsynets løbende stikprøvekontroller vedrørende søgning i rådata og den efterfølgende drøftelse heraf med FE viste, at tjenesten i 20 procent af de udtrukne tilfælde uberettiget har foretaget søgning i rådata,” skriver Tilsynet med Efterretningstjenesterne i sin rapport.

Ikke foretage søgninger af egen drift
For at FE må søge i rådata om personer hjemmehørende i Danmark skal tjenesten have indhentet en retskendelse eller søge efter anmodning fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). FE må ikke af egen drift foretage søgning i rådata, hvis resultatet må forudses i overvejende grad at være oplysninger om identificerbare personer hjemmehørende i Danmark. Tjenestens arbejdsfelt er nemlig spionage og efterretningsarbejde rettet mod udenlandske interesser. Det hjemlige efterretningsarbejde tager Politiets Efterretningstjeneste sig af.

Login