Tolkeaftale forlænget

AFGHANISTAN: Aftalen om håndtering af de tolke, som hjalp det danske forsvar under indsatsen i Afghanistan, er blevet forlænget for fjerde gang.

Partierne bag den såkaldte tolkeaftale fra maj 2013 om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan har besluttet at forlænge aftalen yderligere ét år. Det vil sige til udgangen af 2019.

Tolkeaftalen blev indgået 22. maj 2013 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. I forlængelse heraf blev der 26. august 2013 indgået en tillægsaftale om udsendelse af en tværministeriel taskforce ”med henblik på at sikre den videre håndtering af sager, hvor tolke og andre, der kan være omfattet af tolkeaftalen, har rettet henvendelse til danske myndigheder og givet udtryk for, at de føler sig truet”.

Tolkeaftalen, som indledningsvis skulle gælde frem til udgangen af 2015, blev ved tillægsaftale af 11. november 2015 forlænget frem til udgangen af 2016, ved tillægsaftale af 14. oktober 2016 forlænget frem til udgangen af 2017 og ved tillægsaftale af 18. december 2017 forlænget frem til udgangen af 2018. Og nu er den altså blevet forlænget en fjerde gang.

Login