Udenlandsk interesse for brugte danske F-16-fly

PENSION: Når Danmark om fire år udfaser sine F-16-fly, så vil adskillige fly sandsynligvis flyve videre under fremmede himmelstrøg.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Andreas Krog

Hvis alt går efter planen, så flyver det danske flyvevåben i slutningen af 2024 for sidste gang med sine F-16-kampfly, som erstattes af nye F-35-kampfly.

Dansk Folkeparti meldte for nylig ud, at de godt kunne tænke sig, at Forsvaret skrottede planen om at udfase alle F-16-fly i udgangen af 2024. I stedet skal Forsvaret beholde nogle af de F-16-fly med flest flyvetimer tilbage til at supplere de nye F-35-kampfly. En idé, som partiet nu vil tage op med de øvrige partier bag forsvarsforliget og kampflyindkøbet.

For selvom flere af flyene i 2024 vil have fløjet tæt ved de 8.000 timer, som flystellene ifølge producenten Lockheed Martin kan holde til, så vil adskillige andre fly have flere hundrede timer tilbage på stellene. Og derfor arbejder Forsvaret da også lige nu med en plan om at udfase og herefter videresælge fly til andre lande.

Præcis hvor mange fly Danmark sætter til salg, er endnu uafklaret, men det er Forsvarets målsætning at sælge størsteparten af de danske F-16-fly.

En håndfuld lande
Allerede nu har flere lande vist interesse for at overtage de danske fly. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker dog af kommercielle hensyn ikke at oplyse, hvor mange – eller hvilke – nationer der har udvist interesse for et eventuelt køb af danske F-16-fly. Men der er sandsynligvis tale om cirka en håndfuld lande.

Og der kan sagtens være tale om lande langt væk fra danske himmelstrøg. Det viser erfaringerne fra andre europæiske landes salg af brugte F-16-kampfly. Således bruges 25 tidligere belgiske F-16-fly og 21 tidligere hollandske F-16-fly i dag af det jordanske flyvevåben, ligesom det chilenske flyvevåben råder over 37 F-16-fly med en hollandsk fortid. I 2013 købte Rumænien 12 brugte F-16-fly af Portugal.

Læs også

Netop nu er Nato-landet Kroatien i gang med at anskaffe sig brugte kampfly. Landet har blandt andet henvendt sig til USA, Israel og Norge, som alle er F-16-brugere. Nordmændene er i fuld gang med at udfase sine F-16-fly og erstatte dem med F-35-fly.

Eventuelle købere skal dog ikke regne med, at Danmark vil tilbyde støtte i form af vedligeholdelse, reservedelsforsyning, uddannelse eller lignende, da dette vil medføre behov for opretholdelse af en urentabel og todelt drifts- og vedligeholdelsesstruktur på kampflyområdet.

Forsvaret har i dag en samlet F-16-flåde på 43 fly til opretholdelse af en operativ struktur på 30 fly. Flyene er leveret i perioden fra 1980 til 1990. Alene aldersspredningen indebærer, at flyene har fløjet et varierende antal timer. Dertil kommer, at de tosædede træningsfly ikke har deltaget i internationale missioner, hvorimod der på de fly, der har været indsat i internationale operationer, er akkumuleret en højere flyvetid. 

Hugget op eller opmagasineret
Brugen af F-16-flyene i de næste fire år og omfanget af uforudsete vedligeholdelsesbehov frem til udfasningstidspunktet vil i sidste ende være afgørende for antallet af salgbare fly. Desuden skal et mindre antal fly bruges på Forsvarets teknikeruddannelser og til museumsformål.

På nuværende tidspunkt ligger det kun fast, at Danmarks Krigsmuseum vil blive tilgodeset ved udfasningen af F-16 i overensstemmelse med Forsvarets lovbestemte ansvar herfor.

Danmark har gennem årene rådet over 77 F-16-stel og har i dag 43 flyveklare stel tilbage. 30 af dem er operative og klar til brug. Danmark har aldrig før videresolgt F-16-fly. De kasserede stel er enten hugget op, opmagasineret, foræret væk til museer, anvendt som vartegn eller bliver brugt til uddannelse af flymekanikere.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion