Udenrigspolitisk Nævn får aflytningssikret mødelokale

AFLYTTET: Folketingets mest fortrolige udvalg får nyt mødelokale, der skal gardere mod spionage.

Folketingets Udenrigspolitiske Nævn er ikke som Tingets andre udvalg. Her drøfter den siddende regering i dyb fortrolighed udenrigspolitiske emner med nævnets 17 medlemmer, som er underlagt en skærpet tavshedspligt.

I dag holder nævnet møder i lokale 2-133 på Christiansborg. Men inden længe bliver møderne rykket til et nyt aflytningssikret mødelokale. Det erfarer Altinget.

Det er Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der har anbefalet Folketinget at indrette et mødelokale med et ”højt sikringsniveau” for at sikre nævnet mod spionage fra fremmede magter og andre, der måtte have en interesse i at vide, hvad Danmark pønser på at foretage sig på den internationale arena. 

Login