Udgifter til kampfly-faciliteter mere end fordoblet

DYRERE: Udgifterne til at bygge hangarerne til Danmarks nye kampfly nærmer sig en milliard kroner. Hangarerne vil dog ikke kunne beskytte flyene mod fjendtlige angreb. Det vil kræve en ekstrabevilling.

Da et politisk flertal 9. juni 2016 indgik en aftale om, at Danmark skulle anskaffe 27 nye F-35-kampfly, estimerede Forsvarsministeriets kampflykontor, at det ville koste 400 millioner kroner at bygge de nye hangarer og andre bygninger, der skulle til for at huse de nye fly på Flyvestation Skrydstrup.

Da kampflyanskaffelsen 16. december 2017 skulle havde det endelige blå stempel, lød estimatet på 650 millioner kroner. I foråret 2018 blev der så lagt yderligere 260 millioner kroner til, da det af hensyn til flyvestationens naboer blev besluttet at droppe planerne om at bygge faciliteterne til de nye fly i flyvestationens nordvestlige hjørne tæt på et villakvarter. I stedet skulle faciliteterne bygges i den sydvestlige del af Flyvestation Skrydstrup, hvor støjen fra flyene blev vurderet at ville genere færre naboer.

Efter at have kigget nærmere på detaljerne i det kommende byggeri er Forsvarets Ejendomsstyrelse kommet frem til, at der er brug for yderligere 50 millioner kroner. Det fortalte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) under et samråd tirsdag i Folketingets forsvarsudvalg.

Dermed er det nu forventningen, at opførelsen af hangarer og øvrige nye faciliteter vil løbe op i at koste 960 millioner kroner. Det er en stigning på 560 millioner kroner, svarende til 140 procent i forhold til det oprindelige estimat.

Forsvarsministeren understregede dog, at de øgede udgifter til faciliteterne på flyvestationen ikke rokker ved det samlede budget for kampflyanskaffelsen.

”Det er vigtigt at bemærke, at merudgifterne afholdes indenfor kampflyprogrammets samlede økonomi. Så vi taler ikke om en overskridelse af kampflyprogrammets samlede økonomiske ramme,” pointerede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Fjendtlige angreb
Den aktuelle fordyrelse af bygge- og anlægsarbejdet skyldes blandt andet øgede udgifter til ventilation, nødstrømsanlæg, byggemodning, varmeforsyning, kloaksystemer, taxiveje og adgangsveje.

De knap en milliard kroner, som opførelsen af hangarer og øvrige faciliteter nu forventes at koste, sikrer dog ikke flyene mod fjendtlige angreb, når de står på jorden. Hvis den sikkerhedspolitiske situation spidser til, og Danmark kastes ud i en krise eller direkte krig, så skal der bygges igen med ekstraudgifter til følge.

”Projektet omfatter i sin nuværende form ikke særlige bygge- og anlægsarbejder beregnet til krise og krig. I tilfældet af et ændret trusselsbillede vil det således potentielt være nødvendigt at foretage yderligere investering i bygge- og anlægsarbejdet,” fremgår det af det aktstykke, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i december 2017 fik godkendt i Folketingets finansudvalg.

Hangarerne til de nye F-35-kampfly vil nemlig ikke være lukkede traditionelle hangarer eller betonshelters. Der vil i stedet være tale om såkaldte hangaretter, der er åbne i begge ender.

Forrige artikel Svært at få kampfly på besøg Svært at få kampfly på besøg Næste artikel Innovationspenge skydes ind i dansk dronebekæmpelse Innovationspenge skydes ind i dansk dronebekæmpelse
USA starter med blød charme i Grønland

USA starter med blød charme i Grønland

ANALYSE: Med bløde midler forsøger USA at indpode grønlænderne amerikanske værdier. Men det er først, når der kommer hårde midler på bordet, at det for alvor vil gøre en forskel.