Ukampdygtige danske kampvogne tilmeldt Nato-udrykningsstyrke

BEREDSKAB: Hærens flåde af kampvogne er i så dårlig forfatning, at Hæren i store dele af 2017 ikke kunne stille med det antal køreklare kampvogne, som vi havde lovet Nato at kunne rykke ud med få dages varsel.

Hvis generalerne i Nato's militære hovedkvarter i Mons i Belgien i januar, februar, marts, april og december sidste år havde ringet til det danske forsvars Værnsfælles Forsvarskommando i Karup og bedt den danske hær om i løbet af få dage at sende den kampvognsenhed afsted, som Danmark havde tilmeldt Nato's højeste beredskab, så havde vi måttet melde hus forbi og dybt beklage, at vi ikke kunne levere varen.

Det fremgår af en rapport fra Rigsrevisionen om den operative status for en række af det danske forsvars kapaciteter i 2016 og 2017.

”På trods af at kampvognene har varetaget Nato’s højeste beredskab i 2017 og har skullet være klar til udsendelse inden for ganske få dage, er der fem måneder af 2017, hvor Panserbataljonen ikke har haft det tilmeldte antal kampvogne klar ud af det samlede antal kampvogne, som de råder over,” skriver Rigsrevisionen i sin rapport.

Login