Våbenovervågning: Kofod deler USA's utilfredshed med Rusland

TRAKTAT: Udenrigsminister Jeppe Kofod ærgrer sig over, at USA ikke længere vil være med i det såkaldte Open Skies-samarbejde, som blev etableret efter Den Kolde Krig for at undgå et nyt våbenkapløb.

I næsten 30 år har Rusland, Nato-landene og en række andre lande haft en aftale om at måtte overflyve hinandens territorier med avancerede overvågningsfly på forud fastlagte ruter. På den måde kan landene kontrollere hinandens militære formåen og i sidste ende undgå et nyt våbenkapløb i stil med, hvad man så under Den Kolde Krig.

Nu har USA imidlertid annonceret, at de agter at forlade det såkaldte Open Skies-samarbejde.

Vigtigt bidrag
Når USA har planer om at trække sig fra samarbejdet, så er det blandt andet, fordi USA ikke mener, Rusland gør tilstrækkeligt for at leve op til den traktat, som udgør fundamentet for samarbejdet. Og det kan amerikanerne have ret i, medgiver den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Login