Følg L 63 Sundhedsloven med videre
(Sundheds- og Ældreministeriet)


Fremsat af: Magnus Heunicke (Sundheds- og ældreminister (S), MF (S))
Ministerområde: Sundheds- og Ældreministeriet
Status: 1. behandling
23/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Sundhedsloven med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om apoteksvirksomhed (L 63).

8/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 63 (Sundheds- og Ældreministeriet)

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om apoteksvirksomhed. (Digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, autoriserede sundhedspersoners mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger, der opbevares i Nationalt Genom Center til beslutningsstøtte, og videregivelse af lægemiddeloplysninger til forsknings- og statistikformål m.v.).