Følg L 8 Byggeloven
(Transport- og Boligministeriet)


Fremsat af: Kaare Dybvad (Boligminister (S), MF (S))
Ministerområde: Transport- og Boligministeriet
Status: Fremsat
22/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Byggeloven

1. behandling af forslag til lov om ændring af byggeloven (L 8).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 8 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan delegere kompetencen til at udstede påbud og forbud til redningsberedskaberne ved brandsyn og præcisering af hjemmel til krav om driftsmæssige foranstaltninger i bestående bebyggelse).