Bramsen: Det er fortsat planen, at der etableres en aftale om det grønlandske helikopterberedskab ved årsskiftet