Aaja Chemnitz spørger til behovet for et frivilligt beredskab i Grønland