Claus Hjort: Forsvaret støtter Atlantic Counsel finansielt