Mogensen: Jeg er ikke afvisende over for, at bevillingen til Nordjyllands Historiske Museum gøres varig