EL: Skal lovgivningen om FE's masseovervågning til gennemsyn?