EL: Vidste departementschefen, at Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse længe har kendt til problemet med funktionsadskillelse?