Forsvarsudvalget spørger forsvarsministeren, Trine Bramsen, om ministeren vil forklare – om nødvendigt i fortrolig form – på hvilket grundlag den nu tjenestefritagne direktør for Forsvarets Ejendomsstyrelse fik forlænget sin åremålskontrakt og oplyse, hvem der traf beslutningen om forlængelse af kontrakten