Forsvarsudvalget spørger forsvarsministeren, Trine Bramsen, om ministeren vil oversende – om nødvendigt i fortrolig form – kopi af al intern korrespondance i Forsvarsministeriet vedr. Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse