Forsvarsudvalget spørger forsvarsministeren, Trine Bramsen, om ministeren vil redegøre for Forsvarsministeriets praksis m.h.t. til hvem og hvordan det kommunikeres i ministeriet, når Rigsrevisionen meddeler, at den indleder en undersøgelse af forhold på ministerområdet