Naser Khader (K) spørger forsvarsministeren, Claus Hjort Frederiksen, om ministeren vil udarbejde en opgørelse over, hvor mange af de midler, der ydes til veteraner, som er direkte støtte til veteranerne og hvor mange midler, der anvendes på indirekte veteranstøtte