Bramsen: Ejendomsstyrelsen har nu ansvaret for udlejning af Forsvarets arealer og vil sikre en ensartethed af udlejningen