Claus Hjort: Ændring i adgang til militære anlæg begrundes i øget fokus på sikkerhed