Bramsen: Forsvarskommandoen skønner, at der i 2027 vil være cirka 1.000 faste stillinger på Flyvestation Skrydstrup