V: Hvordan vil Bramsen sikre sig, at Forsvarsministeriets Materiel– og Indkøbsstyrelse følger ministerens politiske linjer, når det gælder større indkøb?