V spørger til Hjemmeværnets rolle under coronakrisen