Annoncørbetalt indhold

Anbringelser af børn uden for hjemmet koster samfundet milliarder om året

En anbringelse uden for hjemmet kan koste vores samfund dyrt – både på den korte og lange bane. WeCare Sjælland er et tilbud til kommunerne, hvor de arbejder med de fire til fem procent tungeste sager i samfundet, når udsatte familier står over for anbringelser uden for hjemmet. En indsats, som tilknytter en faglært terapeut til familierne, der skal bistå dem i sagerne og skabe konkrete og opnåelige delmål i samarbejde med den enkelte familie.

We Care

Familierettet og datadrevent arbejde

WeCare løser komplekse familiesager, der ellers er givet op på og som oftest har været igennem en årrække med mislykkede forsøg på at afhjælpe problematikkerne. Indsatsens tilgang er altid insisterende nysgerrighed på at finde problematikkens årsager. De unge i familien kæmper i langt de fleste tilfælde med skoleværing, misbrug, kriminalitet eller diagnoser. Familierne bliver tilknyttet terapeuter, som arbejder med familierettede indsatser i hjemmet, der skal klæde familierne og hele dennes netværk på til en fremtid, hvor de har redskaberne til at stå på egne ben. Alle terapeuterne er omhyggeligt rekrutterede og har psykologiske, sociale og pædagogiske uddannelsesbaggrunde at trække på.   

En af de familier, som har været tilknyttet WeCare, er Charlotte og hendes søn.  I 2020 stod Charlotte i en livssituation, hvor hun og sønnen måtte anbringes på et mor-barn hjem i fem måneder. Hun havde netop mistet et af sine børn til sygdom, og derfor måtte hun have støtte uden for sit hjem. Da den lille familie nærmede sig en afslutning i familiehuset, blev de tilkoblet en terapeut fra WeCare, som de nu skulle have kontakt med flere gange om ugen.

“Det har været fantastisk. Jeg er ked af, at WeCare ikke var på os noget før. Terapeuten går meget op i, at man ikke bare er et sagsnummer. Man er en familie, der har haft det svært, og som stadig har det svært. De har givet mig troen på mig selv og på evnerne som mor. Vi har arbejdet meget med, at min søn trives bedst i skemalagte hverdage og med at holde fast i de her gode tiltag, som vi har bygget op undervejs. Det har været rart at blive hørt som menneske og ikke føle sig som et sagsnummer,” fortæller Charlotte om forløbet. 

De har givet mig troen på mig selv og på evnerne som mor.

WeCares arbejde sker ud fra særlig faglighed, struktureret arbejde samt  datadrevne og løbende optimereringer af alle processerne. Både barnets og familiens netværk bliver sat i spil – det gælder lige fra skolen til fritidsordning, sportsklubben og til kammeraternes forældre. Teamet omkring familierne tager altid udgangspunkt i WeCare – familie og netværksfasemodel[MS1] , som systematisk kortlægger problematikkerne og analyserer årsagerne i samarbejde med familierne og de systemer, der er omkring dem, så der kan skabes konkrete og realistiske delmål. Terapeuterne justerer og evaluerer løbende målsætningen og værktøjerne, så udviklingen aldrig stagnerer - og slutteligt sørges der for at klæde dem på til vedligehold i den enkelte familie og dennes netværk. Evaluering og justering gælder i lige så høj grad i samarbejde med familiens kommune.

annonce

Arbejdet med de forskellige faser bygger på en nøje tilrettelagt metode udført af Metodecentret, hvori de forskellige faser er udviklet til det konkrete formål at afhjælpe familierne bedst muligt med flest mulige konkrete værktøjer. Trine Gaardsøe, der er chefkonsulent i Metodecentret forklarer tankerne bag metoden:

“Vores metoder har et værdisæt, som man kan beskrive som en form for mindset, der handler om at holde os selv oppe på faglig vejledning og hele tiden navigere i menneskesynet. Vi vil se, høre og forstå den enkelte families behov, og det gør vi ved at være insisterende nysgerrige på årsagerne til problemstillingerne. Metoden gør os lydhøre for deres oplevelser og også for systemernes oplevelser. Fokus er på familiernes ressourcer og det positive, og på den måde kan vi så arbejde med problemløsninger for de enkelte udfordringer. Det er en vekselvirkning, hvor metoden trækker på at beskytte familien og minimere problematikkerne, og hvor vi hele tiden er opmærksomme på delmål og på at udviklingen ikke stagnerer,” forklarer hun. 

Tilpasses familierne uden kassetænkning

Arbejdet med kommunerne handler om gensidig tillid og løbende tæt dialog fortæller Marianne, der er ledende socialrådgiver i en af WeCares samarbejdskommuner:

“Jeg har en oplevelse af, at WeCare ikke har en kasse, vi som kommune skal passe ned i. Vi drøfter, hvad der er brug for, og så tilpasser de dét til den enkelte familie. På den måde er vi med til at forme tilbuddet, og vi evaluerer samarbejdet cirka en gang om året. Vi oplever at kunne udvikle os sammen i samarbejdet med WeCare,” fortæller hun. 

Fokus er på familiernes ressourcer og det positive, og på den måde kan vi så arbejde med problemløsninger for de enkelte udfordringer.

For Charlotte har samarbejdet med terapeuten været i øjenhøjde og med løbende dialog, hvor der er blevet sat realistiske delmål, som hun og sønnen kunne arbejde hen imod. Samtidig har terapeuten bistået hende til alle møder i familiens sag.

“Vi er blevet set som en helhed – familien som helhed. Vi er ikke kun blevet set som problematikken, vi stod overfor. Man kan arbejde nok så meget med, at barnet ikke skal slå i børnehaven, men hvis mor går og er ulykkelig derhjemme, så vil det afspejle sig. Så der er også blevet arbejdet med, at jeg skal vide, hvem jeg er udover at være mor. Samtidig har WeCare været med til alle møder, jeg har været til med sagsbehandlere. De har været dem, der tog kommunikationen og gav det videre til mig. Jeg bliver set som et menneske, og hele tilgangen er meget menneskelig og ikke sort og hvid,” fortæller Charlotte.

Og for Charlotte var det en stor hjælp i sønnens udvikling, at WeCare havde konkrete redskaber og sparring til de situationer, hun havde svært ved at se sig ud af på egen hånd.

”Tingene er bare blevet tilrettelagt totalt, så vi kunne få det til at fungere. Min søn havde en tendens til at slå, og jeg var frustreret over det. Så søgte jeg råd hos WeCare, som gav mig nogle råd til, hvad jeg kunne gøre i situationerne. Nu er min søn gået væk fra at slå, efter vi kiggede ind i problematikken sammen,” siger hun.

Effekterne spredes som ringe i vandet

Når familierne bliver tilknyttet WeCare Sjælland, så ligger børnene oftest langt under normalområdet i trivsel. Efter endt forløb befinder størstedelen af de tilknyttede sig inden for normalspektret af trivsel. Og de nationale data fra Familie- og netværksmetoden viser, at unge med kriminalitetsproblemer [MS2] falder fra 26 til syv procent.

Indsatsen slipper ikke familierne blot fordi, at sagerne afsluttes - og op mod 80 procent af de afsluttede familier kan fortsat gøre brug af de tillærte værktøjer i 6-12 måneder efter afsluttet forløb. Andelen af familier, der er meget påvirket af den unges vanskeligheder, falder fra 61 procent til 28 procent efter endt forløb hos WeCare[MS3]  – Familie og netværk.
Charlotte og sønnen har været tilknyttet et forløb hos WeCare i halvandet år, og de har opnået langt større resultater, end hun nogensinde havde turdet håbe på, da de boede i familiehuset. Og de fremskridt gælder både hendes selv og sønnen.

“Jeg fik at vide, at jeg skulle have massiv støtte indtil min søn fyldte 18 år, og det er nu blevet til, at min sag er lukket. Jeg har altid håbet på, at vi ikke skulle have støtte længere, men at det gik så hurtigt, det havde jeg ikke regnet med. Det er sket ved hjælp af et godt samarbejde med WeCare” fortæller hun.

Og til trods for at Charlottes familie nu kan se frem til en fremtid uden behov for støtte, så er WeCare ikke et tilbud, der har en egentlig udløbsdato.

“Terapeuten har sagt at uanset hvad, så kan man altid ringe. Om jeg så er 85 år gammel, så skal jeg bare ringe. Også under hele forløbet har man kunnet få fat i dem, om det så var tidlig morgen eller sen aften, der var brug for dem,” siger hun.

Ønsker vi et samfund, hvor de unge holdes ude af kriminalitet og misbrug? Hvor skoleværingen nedbringes, og hvor mereffekterne hos både forældre og søskende udmønter sig i øget trivsel og tilbagevenden på arbejdsmarkedet? Så har vi som samfund ikke råd til at overse tilbud, som det WeCare Sjælland har.

Tilbuddet lykkes, hvor kommunerne ikke selv har ressourcerne til de komplekse sager eller, hvor de behøver leverandører til at få afsluttet sagerne uden anbringelser.

Kommunen følger løbende op på, hvordan den enkelte families situation udvikler sig og, hvordan kontakten med WeCare forløber. Og her oplever Marianne kun positiv respons fra de tilknyttede familier.

“De er rigtig dygtige til deres opgave, og de er gode til løbende at justere på indsatserne. Det er af og til nogle rigtig komplekse udfordringer, der kan være i familierne, men vi bliver som kommune også klogere på familiernes udfordringer. WeCare lykkes rigtig godt, og jeg har personligt aldrig hørt, at familierne ikke er glade for forløbet,“ udtaler Marianne.

Ligesom der under forløbene er mulighed for rådgivning og sparring uden for normale åbningstider, så er WeCare Sjælland også et tilbud, der rækker ud over de afsluttede sagsmapper. En implementering af forløbet i landets kommuner sikrer en bæredygtig indsats for landets udsatte familier itrygge rammer, og som på længere sigt sikrer, at familierne får bedre og nemmere tilknytning til det samfund, de lever i.

0:000:00