Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

DF: Er det en styrke, at flere landes datacentre er placeret samme sted?

SPØRGSMÅL:

DATACENTRE: Søren Espersen (DF) spørger forsvarsministeren, om det er en styrke eller en svaghed for danske interesser, når mange lande lægger deres datacentre i et land, således at den samlede mængde af umiddelbar tilgængelig data i tilfælde af lækage er større.

EL: Hvordan bekæmper man chikane mod kvinder i forsvaret?

SPØRGSMÅL:

CHIKANE: Mai Villadsen (EL) spørger forsvarsministeren, om ministeren planlægger at iværksætte initiativer, der skal bekæmpe overgreb og chikane mod kvinder i forsvaret som en statslig arbejdsplads.

EL: Er svartider på flere måneder rimelige?

SPØRGSMÅL:

SVARTIDER: Eva Flyvholm (EL) spørger forsvarsministeren, om ministeren mener, at svartider på en-to måneder på svar på pressehenvendelser af almen karakter relateret til generalmajoren og Hærstaben er rimelige og i overensstemmelse med Forsvarsministeriets kommunikationspolitik.