Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

EL: Er svartider på flere måneder rimelige?

SPØRGSMÅL:

SVARTIDER: Eva Flyvholm (EL) spørger forsvarsministeren, om ministeren mener, at svartider på en-to måneder på svar på pressehenvendelser af almen karakter relateret til generalmajoren og Hærstaben er rimelige og i overensstemmelse med Forsvarsministeriets kommunikationspolitik.

ALT: Hvorfor skrev telesektoren sin egen strategi på cybersikkerhedsområdet?

SPØRGSMÅL:

STRATEGI: René Gade (ALT) spørger forsvarsministeren, hvilke overvejelser der lå bag beslutningen om at lade telesektoren skrive sin egen sektorstrategi på cybersikkerhedsområdet, når det har været en myndighedsopgave i de resterende fem sektorer, der er påkrævet at have en strategi.

EL: Vil bombefly blive opfattet som aggression?

SPØRGSMÅL:

BOMBEFLY: Eva Flyvholm (EL) spørger forsvarsministeren, om ministeren ikke er bekymret for, at amerikanske bombeflys flyvninger direkte mod Rusland vil blive opfattet som aggression.