Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Frederiksen: Statsministeriet har ikke fundet grundlag for at indgive en politianmeldelse om læk fra et møde i regeringens sikkerhedsudvalg

SVAR:

CORONA: Statsministeren svarer Sophie Løhde (V), at videregivelse af læk fra interne møder kan være strafbart. Statsministeriet har imidlertid ikke fundet grundlag for at indgive en politianmeldelse om læk fra et møde i regeringens sikkerhedsudvalg. På mødet blev der ikke drøftet oplysninger af efterretningsmæssig karakter, og derfor var de sikkerhedsmæssige rammer ikke lige så restriktive som normalt. 

Bramsen: Min forgængers initiativer til styrkelse af det nordiske forsvarssamarbejde er fundamentet for det danske formandsskab i det nordiske samarbejde 2020

SVAR:

FORSVARSSAMARBEJDE: Forsvarsministeren svarer Bertel Haarder (V), at det nordiske område har høj prioritet i Forsvarsministeriet, og at det er et hovedfokus i det nordiske samarbejde, Nordefco, hvor Danmark har formandsskabet i 2020. Claus Hjort Frederiksens (V) initiativer om styrkelse af det nordiske samarbejde indgår som grundlag for det danske formandskab.

Bramsen: Jeg har ikke kendt til kronprinsens og højststående officerers private sammenkomster

SVAR:

KRONPRINS: Forsvarsministeren svarer Anne Valentina Berthelsen (SF), at forsvarschefen har oplyst, at kronprinsen har mødtes med højtstående officerer fra den øverste ledelse i Forsvaret, og at der er tale om private sammenkomster, hvor der ikke er blevet drøftet følsomme og fortrolige oplysninger. Ministeren har ikke været bekendt med disse sammenkomster.