Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Claus Hjort: Ændring i adgang til militære anlæg begrundes i øget fokus på sikkerhed

SVAR:

Forsvarsministeren svarer Annette Lind (S), at beslutningen om at ændre adgangshjemlen for det blå pensionist ID-kort er begrundet i et øget fokus på sikkerheden omkring Forsvarsministeriets etablissementer. Pensioneret militærpersonel har dog fortsat mulighed for at få adgang til militære anlæg, hvis den lokale sikkerhedsofficer udsteder et adgangskort til det pågældende etablissement.

Claus Hjort forklarer flytning af Marinehjemmeværn Distrikt Øst

SVAR:

Forsvarsministeren svarer udvalget, at flytningen af Marinehjemmeværnet fra Ringsted til Korsør var en af anbefalingerne i arbejdsgrupperapporten vedrørende omstilling og udvikling af Hjemmeværnet, som forsvarsforligskredsen 2. marts 2016 enedes om at følge. 

Claus Hjort: Dialog står ikke i kontrast til afstandtagen fra russiske provokationer

SVAR:

Forsvarsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at Merkel og Macrons russiske besøg er i overensstemmelse med dialogsporet i NATO og EU’s tilgang til Rusland. Dialog står i ministerens øjne ikke i kontrast til afstandtagen fra russiske provokationer og uacceptable handlinger såsom cyberangreb og intimiderende militærøvelser.

Claus Hjort: Krav om dansk kildevand til forsvaret vil stride imod EU-retten

SVAR:

Forsvarsministeren oplyser til Bjarne Laustsen (S), at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der indkøber kildevand, er underlagt EU's udbudsregler, som indebærer forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet. Det ville således stride imod EU-retten, hvis der i et udbud blev stillet krav om danske produkter.

Løhde: Kommuner bliver inddraget i arbejdet med cybersikkerhed

SVAR:

Innovationsministeren svarer Holger K. Nielsen (SF), at kommunerne bliver inddraget i arbejdet med den nationale cybersikkerhedsstrategi på de områder, hvor de løser opgaver. Stat, kommuner og regioner samarbejder i forvejen om at styrke informationssikkerhedsarbejdet yderligere på tværs af den offentlige sektor.

Søren Pape: Politiloven giver fornuftig regulering af politiets magtanvendelse

SVAR:

Justitsministeren svarer Søren Espersen (DF), at det fremgår af politiloven, at politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig, og at den alene må ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Dette gælder også i forhold til grænsekontrol.