Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bramsen: Udflytning af TDC's netværkscenter vil ikke skade Danmarks ry

SVAR:

UDFLYTNING: Forsvarsministeren svarer Søren Espersen (DF), at en udflytning af TDC's netværkscenter til Rumænien umiddelbart ikke vil skade Danmarks ry blandt UK og USA. Det er ikke TDC's danske telenet, der udflyttes, men den tekniske monitorering af nettets komponenter. 

Claus Hjort: Der er mange grunde til, at svartiderne har været længere end ønskelig

SVAR:

SVARTIDER: Forsvarsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at der er flere årsager til, at svartiden i nogle tilfælde har været længere, end man kunne have ønsket. Det er en kombination af antallet af spørgsmål, i visse tilfælde behovet for en personalejuridiske vurdering, ferieperioder samt behovet for koordination, der har medført de lange svartider.

Claus Hjort: Sektorstrategien for telesektoren er primært udarbejdet af aktører i telesektoren sammen med de relevante brancheorganisationer

SVAR:

STRATEGI: Forsvarsministeren svarer René Gade (ALT), at udarbejdelsen af strategien skulle tage udgangspunkt i en national risikovurdering for den pågældende sektor. Sektorstrategien for telesektoren er primært udarbejdet af aktører i telesektoren sammen med de relevante brancheorganisationer og i tæt samarbejde med Center for Cybersikkerhed.