Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Claus Hjort: Forsvarskommandoen kender ikke til dræbte tolke

SVAR:

TOLKE: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) oplyser til Eva Flyvholm (EL), at Forsvarskommandoen ikke har kendskab til, at afghanske tolke, der har hjulpet Danmark og har fået afslag på støtte, skulle være dræbt. 

Claus Hjort: Mere end 20 stillinger nedlægges i Hjemmeværnet

SVAR:

Forsvarsministeren redegør for reorganiseringen af Hjemmeværnet. Reorganiseringen vil medføre en nedlæggelse af 13 stillinger inden 1. januar 2019 og senere yderligere afskedigelser af cirka 14 medarbejdere, så staben udgør 100 ansatte i 2023.

Claus Hjort: Danmark støtter forslag om en europæisk interventionsstyrke

SVAR:

Forsvarsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Danmark vil tilslutte sig initiativet om en fælles europæisk militær interventionsstyrke. Ministeren mener, at forslaget er i Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitiske interesse i forhold til trusselsbilledet mod øst og syd. Initiativet kan bl.a. støtte kommende operationer i regi af FN, Nato, EU og ad hoc-koalitioner.

Claus Hjort: Ændring i adgang til militære anlæg begrundes i øget fokus på sikkerhed

SVAR:

Forsvarsministeren svarer Annette Lind (S), at beslutningen om at ændre adgangshjemlen for det blå pensionist ID-kort er begrundet i et øget fokus på sikkerheden omkring Forsvarsministeriets etablissementer. Pensioneret militærpersonel har dog fortsat mulighed for at få adgang til militære anlæg, hvis den lokale sikkerhedsofficer udsteder et adgangskort til det pågældende etablissement.

Claus Hjort forklarer flytning af Marinehjemmeværn Distrikt Øst

SVAR:

Forsvarsministeren svarer udvalget, at flytningen af Marinehjemmeværnet fra Ringsted til Korsør var en af anbefalingerne i arbejdsgrupperapporten vedrørende omstilling og udvikling af Hjemmeværnet, som forsvarsforligskredsen 2. marts 2016 enedes om at følge. 

Claus Hjort: Dialog står ikke i kontrast til afstandtagen fra russiske provokationer

SVAR:

Forsvarsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at Merkel og Macrons russiske besøg er i overensstemmelse med dialogsporet i NATO og EU’s tilgang til Rusland. Dialog står i ministerens øjne ikke i kontrast til afstandtagen fra russiske provokationer og uacceptable handlinger såsom cyberangreb og intimiderende militærøvelser.