Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bramsen: Min forgængers initiativer til styrkelse af det nordiske forsvarssamarbejde er fundamentet for det danske formandsskab i det nordiske samarbejde 2020

SVAR:

FORSVARSSAMARBEJDE: Forsvarsministeren svarer Bertel Haarder (V), at det nordiske område har høj prioritet i Forsvarsministeriet, og at det er et hovedfokus i det nordiske samarbejde, Nordefco, hvor Danmark har formandsskabet i 2020. Claus Hjort Frederiksens (V) initiativer om styrkelse af det nordiske samarbejde indgår som grundlag for det danske formandskab.

Bramsen: Jeg har ikke kendt til kronprinsens og højststående officerers private sammenkomster

SVAR:

KRONPRINS: Forsvarsministeren svarer Anne Valentina Berthelsen (SF), at forsvarschefen har oplyst, at kronprinsen har mødtes med højtstående officerer fra den øverste ledelse i Forsvaret, og at der er tale om private sammenkomster, hvor der ikke er blevet drøftet følsomme og fortrolige oplysninger. Ministeren har ikke været bekendt med disse sammenkomster.

Hækkerup: Der opholder sig cirka 40 børn af danske statsborgere i Syriens konfliktzone

SVAR:

SYRIEN: Udenrigsministeren svarer sit udvalg, at cirka 40 danske børn af danske statsborgere opholder sig i den syriske konfliktzone. Derudover er der også cirka 20 børn af personer, som tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark. Cirka 30 af de 50 børn opholder sig i lejrene AlRoj og Al-Hol og er mellem 0 og 14 år gamle.