Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bramsen: Hjemmeværnet har registreret 50.500 frivillige mandetimer i forbindelse med corona-indsatsen

SVAR:

CORONA: Forsvarsministeren svarer Karsten Lauritzen (V), at Hjemmeværnets frivillige har leveret en stor og vigtig indsats til støtte for samfundet under nedlukningen. De har blandt andet hjulpet med at vejlede borgere i et callcenter, bistået ved genåbning af genbrugspladser og suppleret ved grænsekontrollen. Indtil videre er der registeret 50.500 frivillige mandetimer i forbindelse med corona.

Bramsen: På nuværende tidspunkt er der ikke oplyst om tekniske problemer med F-35-kampflyene, der kan forventes at påvirke udbygningen af Flyvestation Skrydstrup

SVAR:

KAMPFLY: Forsvarsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at F-35-kampflyet er taget i brug i flere lande. Det må forventes, at der løbende findes uhensigtsmæssigheder ved flyet og dets tilhørende systemer, og at der derfor løbende er behov for videreudvikling af flyet og det systemer. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt tekniske problemer med F-35-kampflyene, der forventes at påvirke ankomsten af de nye fly til Danmark og derved udbygningen af Flyvestation Skrydstrup.

Frederiksen: Statsministeriet har ikke fundet grundlag for at indgive en politianmeldelse om læk fra et møde i regeringens sikkerhedsudvalg

SVAR:

CORONA: Statsministeren svarer Sophie Løhde (V), at videregivelse af læk fra interne møder kan være strafbart. Statsministeriet har imidlertid ikke fundet grundlag for at indgive en politianmeldelse om læk fra et møde i regeringens sikkerhedsudvalg. På mødet blev der ikke drøftet oplysninger af efterretningsmæssig karakter, og derfor var de sikkerhedsmæssige rammer ikke lige så restriktive som normalt.