Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hjort: EU-lande fortolker traktatundtagelse forskelligt

SVAR:

UDBUD: Forsvarsministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at der er indikationer på, at landene fortolker og anvender traktatundtagelsen forskelligt, men at der med nabotjekket blev afdækket en fælles tendens til udbud på skibsvedligeholdelsesområdet.