Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bramsen: Forsvaret har ikke deltaget i aflivning af mink

SVAR:

MINK: Forsvarsministeren svarer Niels Flemming Hansen (K), at forsvaret ikke har deltaget i aflivning af mink. Forsvaret støtter andre civile myndigheders håndtering af coronavirus efter § 7 i Forsvarsloven, og opgaven koordineres løbende i den Nationale Operative Stab under Rigspolitiets ledelse.

Bramsen: Alt Forsvarets personel følger den danske ferielov

SVAR:

FERIEPENGE: Forsvarsministeren svarer Niels Flemming Hansen (K), at lokalt ansatte i Grønland under grønlandske overenskomster følger den grønlandske ferielov, men at alt personale, der er ansat i Danmark under danske overenskomster følger den danske ferielov, også hvis man er udstationeret.

Hummelgaard: Sagsbehandlingstiden for veteransager er inden for målsætningen

SVAR:

VETERANER: Beskæftigelsesministeren svarer sit udvalg, at to af de fire veteraninitiativer, som den tidligere beskæftigelsesminister igangsatte, er afsluttet, og at de to sidste er satspuljefinansierede frem til 2021. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er inden for målsætningen om en sagsbehandlingstid på 12 måneder.

Hækkerup: TET anbefaler en uvildig undersøgelse af FE

SVAR:

EVALUERING: Forsvarsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at regeringen har fremsat et lovforslag om nedsættelse af en særlig undersøgelseskommission. Baggrunden er, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) har anbefalet en uafhængig og uvildig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).