IDA


Nyt tema: Er

Nyt tema: Er "det teknologiske fix" Danmarks klimaredning?

NY DEBAT: Regeringen satser massivt på, at CO2-lagring og Power-to-X skal hjælpe Danmark i mål med 70 procents CO2-reduktion i 2030. Er teknologien vores klimaredning? Det spørger vi en række forskere og organisationer om i den kommende tid på Altinget: forsyning.

IDA: Grøn omstilling skriger på grønne kompetencer

IDA: Grøn omstilling skriger på grønne kompetencer

DEBAT: Vi når ikke klimamålene, hvis vi ikke retter blikket mod dem, der skal skabe forandringerne. Lav en kompetencevurdering af de virkemidler, der indgår i klimahandlingsplanen, mener IDA's formand.