Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)


Ekspert: Grønlands gevinst ved mineraludvinding har et loft

Ekspert: Grønlands gevinst ved mineraludvinding har et loft

MINER: Udvinding af sjældne jordarter og uran fra den grønlandske undergrund vil ikke være en guldåre for den grønlandske statskasse til evig tid, påpeger ekspert i forbindelse med, at flere mineprojekter nærmer sig realisering.

Kræver adgang til Altinget | Forsyning"
Nyt samarbejde skal genoplive geotermien

Nyt samarbejde skal genoplive geotermien

FØRSTEHJÆLP: Et nyt projekt til 24 millioner kroner skal fjerne barrierer og usikkerheder forbundet med udnyttelsen af geotermisk energi i den danske undergrund. Forældet afgiftssystem er det største benspænd, vurderer projektlederen.

Kræver adgang til Altinget | Forsyning"