Dansk Fjernvarme


Fjernvarmen: Politiske attentatforsøg på energisektoren må stoppe

Fjernvarmen: Politiske attentatforsøg på energisektoren må stoppe

DEBAT: Den tidligere regerings 'McKinsey-fisering' af Danmark har alene haft fokus på økonomisk nedregulering af energisektoren og udbytte ved frasalg af kollektiv infrastruktur. Det hænger bare ikke sammen med en grøn varmeproduktion, skriver Kim Mortensen. 

11 forsyningsselskaber: Giv os større handlefrihed

11 forsyningsselskaber: Giv os større handlefrihed

DEBAT: Sidste års energiaftale har skabt et konkurrenceforvridende marked, der betyder ekstraomkostninger for fjernvarmeselskaber, som i sidste ende kan tilfalde varmekunderne, skriver Christian Hagelskjær fra Energi Viborg og ti andre forsyningsselskaber.