Branchefællesskab for Intelligent Energi


"En effektiv forsyning med rum for innovation"

DEBAT: Forsyningssektoren må ikke fastlåses i et ufleksibelt effektiviseringsspor uden innovationsråderum. Innovation er vigtig, hvis Danmark fortsat skal være et pionerland. Det skriver en bred skare af aktører i forsyningssektoren. 

Alle elmålere skal være intelligente i 2020

Alle elmålere skal være intelligente i 2020

SMART-EL: Alle forbrugere skal have fjernaflæste timeelmålere senest i 2020, lyder det i regeringens nye smart grid-strategi. Branchen efterlyser, at barrierer for udbredelsen fjernes hurtigere. Vores bud er afbalanceret, siger Lidegaard.

Kræver adgang til Altinget | Forsyning"