HMN Naturgas I/S


Grøn Gas: Vi nærmer os en total omstilling af gassystemet

Grøn Gas: Vi nærmer os en total omstilling af gassystemet

DEBAT: Vi har i Danmark det tekniske potentiale til at blive uafhængige af fossile brændsler i gassystemet i 2035. Hvis det skal lykkes, kræver det dog en ambitiøs politisk målsætning, som bør være en del af de igangværende forhandlinger om en ny regering, skriver Grøn Gas Danmark.

Grøn Gas: Synergien mellem el og gas skal redde forsyningssikkerheden

Grøn Gas: Synergien mellem el og gas skal redde forsyningssikkerheden

DEBAT: Politisk bør man understøtte de eksisterende decentrale gasanlæg ved afgiftsmæssigt i højere grad at ligestille gas med biomasse, mener Susanne Juhl. Gasanlæg er nemlig reservekapacitet for fjernvarmen, og det er med til at sikre forsyningssikkerheden.