Carlsbergfondet


Flemming Besenbacher: Afskaf den kommunale anvisningsret for affald

Flemming Besenbacher: Afskaf den kommunale anvisningsret for affald

DEBAT: Skal en omstilling til cirkulær økonomi i Danmark lykkes, kræver det et opgør med vores nuværende system for affaldshåndtering, blandt andet ved at afskaffe den kommunale anvisningsret, skriver Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet.